» ZANIMLJIVOST IZ ŽUPNE STATISTIKE «

U župi imamo  šest blizanaca, a to su:

  1. Ana i Marija Zubac, rođene 09.09.1983. godine u Mostaru, roditelji: Zdravko i Francika Zubac
  2. Tonći i David Šaravanja, rođeni 17.10.1995. godine u Splitu, roditelji: Ivan i Mirjana  Šaravanja
  3. Matej i Katarina Prskalo, rođeni 16.01.1997. godine u Splitu, roditelji: Mate i Ana Prskalo
  4. Josip i Marko Vučić, rođeni 16.12.2004. godine u Mostaru, roditelji: Ivan i Šimica Vučić
  5. Marija i Jurica Vučić, rođeni 18.8.2005. godine u Splitu, roditelji: Martin i Anita Vučić
  6. Marija i Antonija Zubac, rođene 21.09.2016. godine u Mostaru, roditelji: Franjo i Martina Zubac

 

Statističke podatke obradila: Marija Pehar

Pristup podacima odobrio: fra Nikola Rosančić, župnik

© 2016 Župa Gradnići
Design by Ibrahim