» Detaljni prikaz statističkih podataka na razini župe na dan 01.siječnja 2017. «

Ukupan broj stanovnika i obitelji  po prezimenima u župi  ma dan 01.siječnja 2017.; 

PREZIME: GAGRO GALIĆ GRBAVAC JURILJ JUREŠIĆ KVESIĆ LJOLJO MANDARIĆ MARIĆ MARINČIĆ
SPOL: MUŠKI:

1

6 13 0 2 14 2 2 2

2

ŽENSKI:

1

6 16 2 3 20 1 2 3 3
BROJ STANOVNIKA:

2

12 29 2 5 34 3 4 5

5

BROJ OBITELJI:

1

2 9 1 1 8 1 1 1

2

Statističke podatke obradila: Marija Pehar

Pristup podacima odobrio: fra Nikola Rosančić, župnik

© 2016 Župa Gradnići
Design by Ibrahim