» Detaljni prikaz statističkih podataka na razini župi na dan 01.siječnja 2017. «

Ukupan broj stanovnika i obitelji  po prezimenima u župi na dan 01.siječnja 2017.;   

PREZIME: BARBARIĆ BARTULA BEVANDA BOJČIĆ BULIĆ BUNTIĆ BURIĆ ĆORIĆ DODIG ERIĆ
SPOL: MUŠKI:

2

1 6 8 0 9 3 18 20 0
ŽENSKI:

2

2 5 7 2 7 4 17 17

1

BROJ STANOVNIKA:

4

3 11 15 2 16 7 35 37 1
BROJ OBITELJI:

1

1 3 4 1 4 3 11 6

1

Statističke podatke obradila: Marija Pehar

Pristup podacima odobrio: fra Nikola Rosančić, župnik

© 2016 Župa Gradnići
Design by Ibrahim