» Glasnik župe – 27. N.K.G. «

     Nedjeljna liturgijska čitanja

Čitanje Knjige Postanka

Reče Gospodin, Bog: »Nije dobro da čovjek bude sam! Načinit ću mu pomoć kao što je on.« Tada Gospodin, Bog, oblikova od zemlje sve životinje poljske i sve ptice nebeske i privede ih čovjeku da vidi kako će koju nazvati, pa kako koje stvorenje čovjek prozove, da mu tako bude ime. Čovjek nadjene imena svoj stoci, svim pticama nebeskim i životinjama poljskim. No čovjeku se ne nađe pomoć kao što je on. Tada Gospodin, Bog, pusti tvrd san na čovjeka te on zaspa pa mu izvadi jedno rebro, a mjesto zatvori mesom. Od rebra što ga je uzeo čovjeku napravi Gospodin, Bog, ženu pa je dovede čovjeku. Nato čovjek reče:»Odjednom, evo kosti od mojih kosti, mesa od mesa mojega! Ženom neka se zove, od čovjeka kad je uzeta!« Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza ženu svoju i dvoje njih bit će jedno tijelo.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Pripjev: Blagoslovio nas Bog sve dane života našega! 

Blago svakome koji se boji Gospodina,
koji njegovim hodi stazama!
Plod ruku svojih ti ćeš uživati,
blago tebi, dobro će ti biti.

Žena će ti biti kao plodna loza
u odajama tvoje kuće;
sinovi tvoji ko mladice masline
oko stola tvojega.

Eto, tako će biti blagoslovljen čovjek
koji se boji Gospodina!
Blagoslovio te Gospodin sa Siona,
uživao sreću Jeruzalema
sve dane života svojega!
Čitanje Poslanice Hebrejima

Braćo: Njega, za malo manjeg od anđelâ, Isusa, vidimo zbog pretrpljene smrti slavom i časti ovjenčana da milošću Božjom bude svakome na korist što je on smrt okusio. Dolikovalo je doista da Onaj radi kojega je sve i po kojemu je sve – kako bi mnoge sinove priveo k slavi – po patnjama do savršenstva dovede početnika njihova spasenja. Ta i posvetitelj i posvećeni – svi su od jednoga! Zato se on i ne stidi zvati ih braćom.

Riječ Gospodnja.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Pristupe farizeji k Isusu pa ga upitaše: »Je li mužu dopušteno otpustiti ženu?« On im odgovori: »Što vam zapovjedi Mojsije?« Oni rekoše: »Mojsije je dopustio napisati otpusno pismo i – otpustiti.« A Isus će im: »Zbog okorjelosti srca vašega napisa vam on tu zapovijed. Od početka stvorenja muško i žensko stvori ih. Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; i dvoje njih bit će jedno tijelo. Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo. Što dakle Bog združi, čovjek neka ne rastavlja!« U kući su ga učenici ponovno o tome ispitivali. I reče im: »Tko otpusti svoju ženu pa se oženi drugom, čini prema prvoj preljub. I ako žena napusti svoga muža pa se uda za drugoga, čini preljub.« Donosili mu dječicu da ih se dotakne, a učenici im branili. Opazivši to, Isus se ozlovolji i reče im: »Pustite dječicu neka dolaze k meni; ne priječite im jer takvih je kraljevstvo Božje! Zaista, kažem vam, tko ne primi kraljevstva Božjega kao dijete, ne, u nj neće ući.« Nato ih zagrli pa ih blagoslivljaše polažući na njih ruke.

Riječ Gospodnja.

Ruke

Blago svakome koji se boji Gospodina,
koji njegovim hodi stazama!
Plod ruku svojih ti ćeš uživati,
blago tebi, dobro će ti biti.

Žena će ti biti kao plodna loza
u odajama tvoje kuće;
sinovi tvoji ko mladice masline
oko stola tvojega.

Eto, tako će biti blagoslovljen čovjek
koji se boji Gospodina!
Blagoslovio te Gospodin sa Siona,
uživao sreću Jeruzalema
sve dane života svojega!

Tekst ovog psalma može se staviti u usporedbu s tekstom Knjige postanka koji govori o stvaranju. Naime, nakon počinjenog grijeha Bog se obraća praroditeljima i saopćuje im posljedice njihova djela: Zemlja neka je zbog tebe prokleta: s trudom ćeš se od nje hraniti svega vijeka svog! (Post 3, 17) U znoju lica svoga kruh svoj ćeš jesti…(Post 3, 19) Iz ovih se rečenica iščitava uvjerenje da je prije tog prijestupa čovjekov život bio uvelike lakši, oslobođen mučnih poslova. No, sigurno nije bio oslobođen svakog rada. To nam svjedoče prethodni reci u kojima se opisuje čovjekov život. Dakle, čovjek je uvijek svojim rukama radio, a nakon prijestupa taj rad je uvelike postao muka i poteškoća za čovjeka. U ovim tekstovima dade se uočiti Božja briga za čovjeka. On ga, nakon prijestupa, nije jednostavno odbacio i pustio ga da se muči te da ide svojim putom, osramoćen  grijehom. Bog i dalje prati čovjeka te mu pruža vjeru i savez. Kroz taj savez čovjek biva upravljan i odgajan samom Božjom rukom. Rukom koja ga stvara i daruje život. Rukom koja je dio sličnosti Boga i čovjeka. Rukom koja ima moć preobraziti onu ruku koja je posegnula za zabranjenim voćem. Bog tako preobražava čovjekovo stanje. Ponovno u punini vremena sjedinjuje te dvije ruke i donosi čovjeku milosni preokret. Ruka Bogočovjeka na križu donosi novi smisao čovjekovom životu. Isusova poniznost uči nas same odabiru pravoga puta. Izbjegavati oholost i ne uzdati se samo u rad svojih ruku. Jer naše ruke su ruke stvorenja. Ono što se stvara njima ne može nikada zamijeniti Božje djelo stvaranja, ali svakako je pozvano sudjelovati u tom Božjem djelu. Zato je potreban strah od Boga. Ne strah koji će priječiti naš odnos, nego baš suprotno – strah koji će taj odnos još više produbljivati. Strah koji će nas postaviti na naše prvotno mjesto i koji će nam dati uživati plodove naših ruku. Strah koji će rad iz muke pretvoriti u blagoslov. Tada će život uroditi dobrim plodom i sve čega se dotaknu ruke bogobojaznoga bit će plodonosno.

fra Zvonimir Pavičić

       Poruka biskupa uoči izbora 2018.
Biskupi Katoličke Crkve u BiH, svjesni društvene odgovornosti svih kršćana, podsjećaju katoličke vjernike, da svi članovi Crkve, osim zakonskih obveza, imaju i moralnu odgovornost za društvo u kojemu žive.  Poznato je, da su opći izbori u svakom demokratskom društvu vrlo važni i velika prilika za nov početak. Na njima birači imaju veliku odgovornost, jer izražavaju mišljenje i odlučuju, tko će ih u narednom razdoblju zastupati u vlasti i brinuti se za napredak društva. Katolički vjernici pak znaju, da svojim glasom odlučuju također, tko će donositi odluke o poštovanju i provođenju kršćanskih vrednota. U složenom društvu, kao što je Bosna i Hercegovina, mora se poštivati dostojanstvo svakoga čovjeka i njegova prava, te graditi sloga, njegovati dijalog i dosljedno uvažavati različite narodne, kulturne, jezične i vjerske posebnosti i identitete. Ako se to želi postići i podržavati spomenute vrednote, onda iz političkoga djelovanja trebaju nestati majorizacija i preglasavanje. Jednako je neprihvatljivo, da se u parlamentarnoj praksi donose odluke od sudbinske važnosti i životnog interesa bez većine predstavnika jednoga naroda i protiv njihove volje.U ratu smo govorili, da se sreća jednoga čovjeka ne može graditi na nesreći drugoga i da jedan narod ne može do svoga napretka na štetu drugoga naroda, te i danas ponavljamo, da se sretna budućnost i boljitak Bosne i Hercegovine ne mogu graditi na nesreći i nijekanju bilo kojega naroda. Uz to od posebne je važnosti, da se u provedbi rezultata izbora dosljedno poštuje konstitutivnost svakoga naroda na cijelom području Bosne i Hercegovine, tako što će izborni legitimitet biti pravilo predstavljanja naroda. U protivnom, u društvu, koje drukčije primjenjuje zakon,vlada nepravda i pravno nasilje čime zakon gubi svoj osnovni smisao, koji se zove zaštita pravde. U tom smislu, zaista je neshvatljivo i neprihvatljivo neprovođenje pravomoćnih presuda mjerodavnih domaćih i stranih sudova, koje se tiču organizacije izbora i provedbe njihovih rezultata na općoj i nekim lokalnim razinama. Bez obzira na brojne razloge za nezadovoljstvo i frustraciju zbog lošega stanja u Bosni i Hercegovini, koje predugo traje, mi Kristovi vjernici znademo, da smo svjedoci nade i propovjednici Isusove Radosne vijesti, koja je lijek za svako loše stanje. To činimo i svojim doprinosom za izgradnju boljega društva.  Stoga pozivamo katolike da, kao svjedoci vjere i glasnici nade, odgovorno izađu na naredne opće izbore i po savjesti svoj glas dadnu onima za koje smatraju da će poštovati načela i odgovorno provoditi vrjednote socijalnoga nauka Katoličke Crkve. Uvjereni da sva ljudska nastojanja bez Božje pomoći ne mogu postići željeni mir i napredak u ovoj zemlji, podsjećamo katolike na njihovu trajnu obvezu moliti za sve koji obnašaju i koji će obnašati odgovorne službe u našem društvu s nakanom da ih vrše na opće dobro svih.“

Vaši biskupi:

Vinko kardinal Puljić, nadbiskup metropolit vrhbosanski i 
Mons. Tomo Vukšić, vojni biskup, s. r.
Mons. Franjo Komarica, biskup banjolučki, s. r.
Mons. Ratko Perić, biskup mostarsko-duvanjski i
Mons. Pero Sudar, pomoćni biskup vrhbosanski, s. r.
Mons. Marko Semren, pomoćni biskup banjolučki, s. r.

Mise kroz tjedan

Ponedjeljak,                       8.10.2018. Gradnići, 07:00h:

Ruža i Zvonko Mrkić na nakanu.

Utorak,

9.10.2018.

Gradnići, 07:00h:

Željka Primorac na nakanu.

Srijeda,

10.10.2018.

Blatnica, 18:00h:

Anđa Sušac za + Vinka.

Četvrtak,

11.10.2018.

Gradnići, 07:00h:

Obitelj za + Iliju Ćorića.

Petak,

12.10.2018.

Gradnići, 07:00h:

Mladenka Grbavac na nakanu.

Subota,

13.10.2018.

Gradnići, 07:00h:

Obitelj za + Nedjeljka Zupca

Gradnići, 17:00h:

Vjenčanje: Marin Lovrić i Marijana Prskalo

Gradnići(Stara crkva), 17:30h:

Vjenčanje : Ivana Vučić i Davor  Gagro

Nedjelja,

14.10.2018.

Blatnica, 09:00h :

Zdenka Sušac s obitelji za + Ivana Sušca

Gradnići, 11:00:

Pro populo.

Gradnići, 12:30:

Krštenje: Luka Vučić

Gradnići, 17:30

Duhovna obnova za župu

Župne obavijesti

Obnove krova stare župne kuće u Gradnićima

Obnova krova  stare župne kuće bliži se kraju.  Radovi dobro napreduju, i sve ide po planu. Isplatili smo 2/3 ugovorene cijene, nadamo se kako ćemo uz vašu pomoć uspješno  sve završiti. Hvala svim dobročiniteljima i onima koji će to još biti.

Darovatelji za obnovu krova stare župne kuće u prošlom tjednu:

Ante(Dire)Prskalo – 100 KM

Obitelj + Frane Rozića – 100 KM

Gojko(Markice)Prskalo – 100 KM

Darovatelji za Novo groblje u Blatnici:

Obitelj + Frane Rozića – 200 KM

Darovatelji za Biblijski vrt u Blatnici

Obitelj + Frane Prskala – 50 KM

Hvala našim dobročiniteljima!

Listopadska pobožnost

U mjesecu smo listopada, stoga vas pozivamo na intenzivniju molitvu krunice. Bez molitve ne možemo uspjeti u svome životu posebice u ovim kriznim vremenima. Stoga nemojmo odgađati molitvu, jer ona može čuda činiti.

Primanje novih članova u Molitvenu  zajednicu

Molitvena  zajednica u Gradnićima sastaje se svaki ponedjeljak u 19 sati. Ona je i organizator duhovnih obnova koje imamo svaki mjesec za župu. U mjesecu listopadu, Gospinom mjesecu, primamo nove članove. Ukoliko se osjećate pozvanim, dođite ponedjeljkom u 19. sati i postanite dio Zajednice . Primanje novih članova prestaje  po završetku mjeseca listopada.

Duhovna obnova za župu

U nedjelju, 14. listopada imat ćemo duhovnu obnovu za župu za mjesec listopad. Predvoditelj duhovne obnove bit će fra Nikola Spužević  zajedno sa svojom molitvenom zajednicom. Molimo vas, shvatite koliko je važno za vaš život rast u duhovnosti. Ona će vas štititi od mnogih napada koje osjećate u ovim kriznim vremenima i moći ćete im se, ako  ojačate duhom, oduprijeti. Stoga nemojte propustit ono što je bitno za vas i za vašu djecu i za naš narod. Duhovna obnova počinje u 17 :30 sv. krunicom i prilikom za ispovijed, onda slavljem sv. mise, klanjanjem Isusu u presvetom sakramentu i molitvama za ozdravljenje.

Rad s djecom i mladima u župi

Molim sve roditelje  neka se više zauzmu oko svoje djece i njihovoga sudjelovanje  u župi. Recite im kako je lijepo služiti Kristu i kako to nije sramota niti dosadno. Recite im kako će im to u životu pomoći i usmjeriti ih na pravi put. Pričajte s njima o tome, jer Crkva im jedina može pokazati pravi put u moru stranputica na koje svakodnevno nailaze. Roditelji, potaknite djecu  neka dolaze u Crvku, pa ćemo svi zajedno lakše s njima raditi.

  1. 15. Po redu “Didakovi dani”

Ove godine obilježavamo 15. po redu “Didakove dane”! Ovu svojevrsnu obljetnicu obilježit ćemo programom koji traje od 18. do 21. listopada. O raznovrsnom programu  tih dan a obavijestit ćemo vas u idućem broju glasnika. Ovim putem vas pozivamo na sudjelovanje, suradnju i podršku, koja se sastoji u primanju učenika glazbene škole Pavla Markovca iz Zagreba. Oni dolaze u subotu 20. listopada oko 14 sati. Potrebno je smjestiti u obitelji 55 učenika. Oni bi ostali u obiteljima na ručku, večeri i spavanju u subotu, te doručku u nedjelju 21.listopada. Molimo sve župljane koji mogu primiti djecu neka se jave u idućem tjednu (do nedjelje) u župni ured.

Doživotni zavjeti naših Trećara

Ovo je već treća godina kako se naši mladi Trećari okupljaju u Trećemu redu sv. Franje i poslije završene godine Novicijata, oni će ako Bog da, u nedjelju 28. 10. pod večernjom misom u 18 sati dati svoje doživotne zavjete. Veliki je to događaj i za njih i za našu župu, jer se time službeno, nakon dugo godina ponovno oformljuje Treći red u našoj župi, a nekada je bio mnogobrojan u staroj župi Gradnići. Stoga vas molimo do njihovih zavjeta, molite za njih, neka im Bog da mir i ustrajnost na njihovom franjevačkom putu, a molite i za nova zvanja u našemu Trećemu redu.

Sv. misa i pokop “mučenice” Jele na Krivodolu

Od početka ove godine u župi Kruševo radi se na ispitivanju, istraživanju i ekshumaciji groba “mučenice” Jele s Krivodola. Njene kosti pronađene su 31. ožujka. Pokop Jelinih zemnih ostataka i Dan Kruševa obilježit će se u nedjelju 14. 10. 2018. u 10:00 sati. Misno slavlje i Jelin pokop predslavi biskup Ratko Perić.

Svoju ženidbu najavljuju:

Frano Soldo sin Joze Solde i Vide r. Tomić iz Čitluka i Veronika Zubac kći Jakova Zubca i Vide r. Planinić s Paoče.

Neka ih Bog blagoslovi i prati u njihovom zajedničkom životu.

Naši pokojni:

Frano Rozić sin Jerkin  iz  Gornje Blatnice u 60 –toj godini života.

Pokoj vječni daruj mu Gospodine!

ČIŠĆENJE CRKVE SKUPINA BROJ 5.

  RASPORED  AKTIVNOSTI

Ponedjeljak, 8.10.2018. Gradnići, 19:00

Molitvena zajednica

Utorak, 9.10.2018. Gradnići:

Župni vjeronauk  od 1.-4. razreda počinje kada se osposobi dvorana.

19:00 – Treći franjevački red

Srijeda, 10.10.2018. Blatnica:

17:30  – krunica.

18:00 – sv. misa i klanjanje.

Četvrtak, 11.10.2018. Gradnići:

Župni vjeronauk  od 5.-8. razreda počinje kada se osposobi dvorana

Gradnići:

17:30 – krunica

18:00 – sv. misa i klanjanje

Petak, 12.10.2018. Gradnići:

20:00 – Frama

Subota, 13.10.2018. Gradnići:

10:00 – Prvopričesnici

10:45 – Ministranti

16:00 – Krizmanici

Blatnica.

11:30 – Ministranti

Plesne skupine počinju kada se osposobi dvorana.

 

© 2016 Župa Gradnići
Design by Ibrahim