» Glasnik župe – 26. N.K.G. «

     Nedjeljna liturgijska čitanja

Čitanje Knjige Brojeva

U one dane:

Gospodin siđe u oblaku i poče govoriti s Mojsijem, uze od duha koji bijaše na njemu i stavi na sedamdesetoricu starješina. Kad duh počinu na njima, počeše prorokovati, ali to više nikad ne učiniše. Dvojica ostadoše u taboru. Jednome je bilo ime Eldad, a drugome Medad. Duh je i na njima počinuo – bili su i oni među upisanima, premda nisu došli u šator – te počeše u taboru prorokovati. Neki mladić otrča te javi Mojsiju: »Eldad i Medad«, reče, »prorokuju u taboru!« Jošua, sin Nunov, koji je posluživao Mojsija od svoje mladosti, prozbori i reče: »Mojsije, gospodaru moj, ušutkaj ih!« Mojsije mu odgovori: »Zar si zavidan zbog mene! Oh, kad bi sav narod Gospodnji postao prorok! Kad bi Gospodin na njih izlio svoga duha!«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Pripjev: Naredba Gospodnja srce sladi! 

Savršen je zakon Gospodnji,
dušu krijepi;
pouzdano je svjedočanstvo Gospodnje,
neuka uči.

Neokaljan strah Gospodnji,
ostaje svagda;
istiniti sudovi Gospodnji,
svi jednako pravedni.

Sluga tvoj pomno na njih pazi,
vrlo brižno on ih čuva.
Ali tko propuste svoje da zapazi?
Od potajnih grijeha očisti me!

Od oholosti čuvaj slugu svoga
da mnome ne zavlada.
Tad ću biti neokaljan,
čist od grijeha velikoga.

Čitanje Poslanice svetoga Jakova apostola

De sada, bogataši, proplačite i zakukajte zbog nevolja koje će vas zadesiti! Bogatstvo vam istrunu, haljine vaše postadoše hrana moljcima, zlato vam i srebro zarđa i rđa će njihova biti svjedočanstvo protiv vas te će kao vatra izjesti tijela vaša! Zgrnuste blago u posljednje dane! Evo: plaća kosaca vaših njiva – koju im uskratiste – viče i vapaji žetelaca dopriješe do ušiju Gospodina nad vojskama. Raskošno ste na zemlji i razvratno živjeli, utoviste srca svoja za dan klanja! Osudiste i ubiste pravednika: on vam se ne suprotstavlja!

Riječ Gospodnja.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Ivan reče Isusu:

»Učitelju, vidjesmo jednoga kako u tvoje ime izgoni zloduhe. Mi smo mu branili jer ne ide s nama.« A Isus reče: »Ne branite mu! Jer nitko ne može učiniti nešto silno u moje ime pa me ubrzo zatim pogrditi. Tko nije protiv nas, za nas je.«

»Uistinu, tko vas napoji čašom vode u ime toga što ste Kristovi, zaista, kažem vam, neće mu propasti plaća.«

»Onomu naprotiv tko bi sablaznio jednoga od ovih najmanjih što vjeruju, daleko bi bolje bilo da s mlinskim kamenom o vratu bude bačen u more.«

»Pa ako te ruka sablažnjava, odsijeci je. Bolje ti je sakatu ući u život nego s obje ruke otići u pakao, u oganj neugasivi. I ako te noga sablažnjava, odsijeci je. Bolje ti je hromu ući u život nego s obje noge biti bačen u pakao. I ako te oko sablažnjava, iskopaj ga. Bolje ti je jednooku ući u kraljevstvo Božje nego s oba oka biti bačen u pakao, gdje crv njihov ne gine niti se oganj gasi.«

Riječ Gospodnja.

Čuti riječ

Savršen je zakon Gospodnji,
dušu krijepi;
pouzdano je svjedočanstvo Gospodnje,
neuka uči.

Neokaljan strah Gospodnji,

ostaje svagda;
istiniti sudovi Gospodnji,
svi jednako pravedni.

Vjera je odnošajna. Uvijek se događa u međuodnosu. Tako se u Starom zavjetu vjera često opisuje glagolima komunikacije. Jedan od takvih glagola jest glagol »slušati«. Bog sluša svoj narod, ali i narod sluša Boga. Bog je kroz vjekove govorio po prorocima, a onda je konačno progovorio u Sinu (usp. Heb 1,1) i to je najsavršeniji govor koji nam je Bog priopćio. Govor u Sinu – Riječi. Za Boga se u ovome psalmu kaže kako je kod njega riječ vječnoga života. Dakle, kod njega je sigurnost. On je onaj čvrsti oslonac na kojega se možemo osloniti, odnosno kome možemo vjerovati. Taj oslonac se upravo odnosi na vječnost, na ono na što je čovjek određen, na ono kamo smjera. Ako postoje »riječi života vječnoga» to znači da postoje i drugačije riječi, riječi koje ne vode u vječnost. Psalmist je toga svjestan i zato ovdje Božje riječi obilježava vječnošću, kako bi ohrabrio sebe i druge u tom oslanjanju (vjerovanju) na Boga. Mogu se čuti mnoge riječi, ali samo Božje imaju karakteristiku vječnosti. Stoga je potrebno prepoznavati te riječi. Dakako da nam se u Svetom pismu nudi Božja riječ objavljena u vremenu i u tome nam je određena sigurnost. No, potrebna je raspoloživost za tu riječ kako bismo ju ispravno čuli. Zamislite predavanje jednog učitelja na kojem učenici pričaju u isto vrijeme kad i predavač. Ako ste ikad bili na takvom predavanju, a niste bili ovi koji pričaju, složit ćete se da je teško pratiti takva predavanja jer šaputanja ostalih kolega ometaju našu koncentraciju i čine nas nervoznima i nesposobnima čuti o čemu to učitelj govori. Nerijetko smo i mi ovakvi u slušanju Božje riječi, konkretno u liturgiji Crkve. Riječ Božja se svakodnevno čita na euharistijskim slavljima i u slavljima svih sakramenata. Bog nam govori u svim prilikama našega života, samo je potrebno stvoriti ozračje u kojem ćemo moći čuti tu izgovorenu riječ. Nekada se u nama javljaju ovi nestašni učenici koji pričaju u isto vrijeme kad i Učitelj pa nam odvraćaju pozornost od onog što nam on želi reći. Trebamo prepoznati te problematične riječi i rješavati ih jer nas one udaljuju od Učiteljeve riječi. A njegova je riječ iznad naših riječi jer je ona riječ iz vječnosti kamo idemo. Njegova riječi na stvara pomutnju. Njegova riječ »krijepi«, »uči«, »srce sladi«, »oči prosvjetljuje« i unosi pravednost u međuljudske odnose. Slušajmo Gospodina i dopustimo da nas njegova riječ mijenja.

fra Zvonimir Pavičić

Tko je za mene sveti Franjo?

Što god više godina mog života prolazi, postaje mi jasnije da život nije lak i da je život neprestana borba. Tome u prilog, sve češće se baš jako rastužim kad razmišljam o tome koji su trendovi u ovome gradu, u ovoj državi, u „naprednom“ svijetu jer se bojim da je to put u propast, put u neki zabavni besmisao. Nekad se osjećam kao da sam zalutala u svijet kojem ne pripadam. U takvim trenucima osjećam povezanost između sebe i Franje. On je moja srodna duša, pogotovo u teškim trenucima. Razumije osjećaj otuđenosti i borbe sa samim slabim sobom da bi se dalo smisla svakodnevnom ustajanju, radu, dobitcima, gubitcima, prijateljstvu, ljubavi, žrtvi, razočarenjima. Franjin primjer mi dokazuje da Gospodin sve okrene na dobro onima koji ga ljube, onima koji slijede njegov put, koliko god to nedostižno i lažno nekad izgledalo. Ne tražim i ne želim instant plodove, instant radost… Želim pravu radost, onu koju je Franjo osjećao i u snazi koje je živio. U svome životu osjećam darovane mi Božje blagoslove koje nisam zaslužila, ali mi služe kao dokaz da me Bog voli, baš mene, a tako sam često nezahvalna i nesvjesna toga. Željela bih prihvaćati svoje križeve s mirom, biti pouzdana u Božju ruku nad sobom, sigurna u svoj cilj i svoj put.

Marina Musa, OFS Dubrava

Za mene ti je sveti Franjo prijatelj koji je uvijek bio tu negdje, ali sam ga tek prije koju godinu prepoznao. Da budem malo precizniji, u osjetljivim godinama odrastanja, uz dobru dozu problema koji su me snašli, različiti habiti su priskakali u pomoć i svojim primjerom pokazali prave vrijednosti. On je davnih dana postao i do danas ostao moja motivacija. Nisam živio u njegovu vremenu niti ću ikada upoznati njegov izvorni lik, ali je danas tako postojan da mi to zapravo i nije potrebno. Fascinantan mi je cijeli taj put na kojeg smo se svi prikačili. Od jednog čovjeka zagledanog u lice Božje nastade ovoliki puk. Tražiti neku negativnu stvar vezanu za njega bi bilo ravno traženju mojih ključeva od auta koje sam ljetos posijao u Jadranskom moru. Treba biti raznolik, ali siguran sam da ću preko njega tražiti pravi primjer svega – misli, riječi ili djela i uvijek pronaći ono potrebno.

Ivan Arapović, predsjednik Frame Dubrava

Tko ili što je za mene sveti Franjo? Za mene je sveti Franjo povećalo kojim promatram Boga. Čovjek koji mi jasno i slikovito pokazuje kako doći bliže Bogu. Najviše me fascinira njegova logika približavanja Bogu – nikad nije dovoljno blizu, nikad nije dovoljno dobar, nikad nije dovoljno. Uvijek je potrebno više i ispočetka. Uvijek je potrebno umnažati. I u svemu što je radio, pomagao i darivao se drugima, činio djela pokore (postio i sl) nije nikad rekao ne mogu više, ne da mi se, kad će to više bit gotovo. Naprotiv on je bio zahvalan na prilici što to može činiti. I ja želim doći bliže Ljubavi. Zato u sv.Franji vidim primjer života jer je on u tome uspio. On je stvarno uspio u životu, a nije ima ništa.

Marko Pranjić, OFS Kaptol

Sv. je Franjo u svakom stvorenju Bogu rekao DA. Nemojmo mu se diviti, nego ga nasljedujmo!

                                                                Diana Parac, Mješoviti crkveni zbor, Dubrava

Izvor: fra3

Mise kroz tjedan

Ponedjeljak,                       1.10.2018. Gradnići, 07:00h:

Jedna osoba na nakanu.

Utorak,

2.10.2018.

Gradnići, 07:00h:

Vera Cander na odluku.

Srijeda,

3.10.2018.

Blatnica, 18:00h:

Obitelj Joze i Ive Rozić za svoje ++.

Četvrtak,

4.10.2018.

Gradnići, 07:00h:

Jela Rozić za sve svoje ++.

Gradnići, 18:00h:

Pro populo.

Petak,

5.10.2018.

Gradnići, 07:00h:

Robert za + djeda Petra Grbavca.

Subota,

6.10.2018.

Gradnići, 07:00h:

Vinka Pehar s obitelji za + Dragu.

Nedjelja,

7.10.2018.

Blatnica, 09:00h :

Jagoda Vučić za + Katu i Juru Vučića i ost.++.

Gradnići, 11:00:

Pro populo.

Župne obavijesti

Darovatelji za obnovu krova stare župne kuće:

Dragan Pehar (Gazija) – 100 KM

Daka Dodig – 400 KN

Goja Prskalo – 100 KM

Slavko i Zdenka Pehar – 100 KM

Ivan Pehar (Ivše) – 100 KM

Franjo i Anica Vučić – 100 KM

N.N. – 100 KM

Ante Zubac (Guja) – 100 KM

Toša Zubac – 100 KM

Anđelko Burić – 100 KM

Darovatelji za crkvu u Gradnićima:

Franjo i Anica Vučić – 100 KM

Hvala našim dobročiniteljima!

Sastanak ministranata

Mole se svi ministranti da dođu na dogovor za održavanje redovitih sastanaka. Prvi sastanak će biti u subotu (6.10.) u Gradnićima  u 10:45 sati, a u Blatnici u 11:30 sati također u subotu.

Sastanak crkvenog vijeća

Redovni sastanak crkvenog vijeća biti će u nedjelju 7.10.2018. poslije sv. mise u Gradnićima. Sastanak će se održati u konobi župne kuće.

Sastanak male Frame

U idućem glasniku objaviti ćemo održavanje redovnih sastanaka male Frame.

Trodnevnica sv. Franji i obred preminuća

U idućem tjednu slavimo svetkovinu sv. Franje Asiškog. Povodom toga imat ćemo trodnevnicu. U ponedjeljak i utorak moliti ćemo krunicu sv. Franje u staroj crkvi u 18 sati, dok ćemo u srijedu imati obred preminuća sv. Franje u 19:30 sati. U četvrtak na samu svetkovinu biti će misa u 18:00 sati. Sveti Franjo Asiški jedna je od najpoznatijih i najvažnijih osoba u povijesti Katoličke Crkve. Utemeljitelj je triju Redova i nadahnuće mnogima na njihovu putu slijeđenja Gospodina. Neka nam sv. Franjo bude putokaz u našem kršćanskom životu kako slijediti i naslijedovati Krista.

Svetci u idućem tjednu:

1.10. – Sv. Terezija od Djeteta Isusa, djevica i crkvena naučiteljica

2.10. – Sveti Anđeli Čuvari

4.10. – Sveti Franjo Asiški, redovnik

6.10. – Sv. Bruno, prezbiter 

Početak obnove krova stare župne kuće u Gradnićima

Obnova krova iz tjedna u tjedan napreduje, stavili smo i konstrukciju za krov, te nabavili ciglu koja je stigla iz Italije. Hvala svima koji sudjeluju i podržavaju projekt obnove župne kuće.

Zbog spomenutih radova na župnoj kući, župni ured privremeno je premješten u župnu dvoranu.

Ženidbeni navještaj

Svoju ženidbu najavljuju:

1.Marin Lovrić sin Jure – Luje Lovrića i Ružice r. Stojić iz Krehin Gradca i Marijana Prskalo kći Frane Prskala i Sonje r. Marijanović iz Gradnića.

2.Davor Gagro sin Mate Gagre i Anice r. Stipanović  iz Donje Blatnice i Ivana Vučić kći Ante Vučića i Marije r. Sušac iz Gornje Blatnice.

Neka ih Bog blagoslovi i prati u njihovom zajedničkom životu.

Naši pokojni:

1.Križan Vučić iz Gornje Blatnice u 85. godini života. Sprovodni obredi održani su  29.9.2018. na Novom groblju u Blatnici.

Pokoj vječni daruj mu Gospodine!

ČIŠĆENJE CRKVE SKUPINA BROJ 4.

Listopadska pobožnost

Bliži se mjesec listopad stoga pozivamo sve na intenzivniju molitvu krunice. Svaku večer u 18 sati molimo krunicu u staroj crkvi, četvrtkom u 17:30 sati prije svete mise.

“Molitva krunice je prostor Božjega dodira. U nju prvotno ulazimo jer se otvaramo iskustvu Božjeg dodira. On je kadar preobraziti život na način na koji to ljudi ne mogu. Tomu nam je svjedok i sama Blažena Djevica Marija. Ona je u određenom povijesnom trenutku bila otvorena Božjemu dodiru. U molitvi nam krunice ona pruža svoju ruku. Nudi nam svoju ruku kao sigurno utočište. Otvara nas svome majčinskom dodiru. Marijin dodir blâži udarce života. Svojim dodirom ona pridiže pale, tješi beznadne i spašava izgubljene. Nježnost toga dodira dotiče svu grubost života kojoj smo izloženi. Njezina ispružena ruka trajno ostaje prostor susreta.

U molitvi krunice je Božji dodir ljubavi neosporan. Nama se pokazuje kao dodir kojemu se možemo otvoriti i kojega se ne moramo bojati. Potrebno je otvoriti vrijeme Božjemu dodiru kako bismo prihvatili same sebe i tu dodirnutost učinili vidljivom u vlastitom životnom prostoru.

Ljubi krunicu! Moli krunicu! Sve s krunicom!

fra Dragan Bolčić

 

© 2016 Župa Gradnići
Design by Ibrahim