» Glasnik župe – 23. N.K.G. «

     Nedjeljna liturgijska čitanja

Čitanje Knjige proroka Izaije

Recite preplašenim srcima: »Budite jaki,ne bojte se! Evo Boga vašega, odmazda dolazi, Božja naplata, on sam hita da vas spasi!« Sljepačke će oči tad progledati, uši se gluhih otvoriti, tad će hromi skakati ko jelen, njemákov će jezik klicati. Jer će u pustinji provreti vode, i u stepi potoci, sažgana će zemlja postat jezero, a tlo žedno izvori.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Pripjev:

Hvali, dušo moja, Gospodina! 

On ostaje vjeran dovijeka,
potlačenima vraća pravicu,
a gladnima kruha daje.

Gospodin oslobađa sužnje,
Gospodin slijepcima oči otvara.
Gospodin uspravlja prignute,
Gospodin ljubi pravedne.

Gospodin štiti pridošlice,
sirote i udovice podupire,
a grešnicima mrsi putove.
Gospodin će kraljevati dovijeka,
tvoj Bog, Sione, od koljena do koljena.

Čitanje Poslanice svetoga Jakova apostola

Braćo moja! Vjeru Gospodina našega Isusa Krista slavnoga ne miješajte s pristranošću! Dođe li na vaš sastanak čovjek sa zlatnim prstenjem, u sjajnoj odjeći, a dođe i siromah u bijednoj odjeći i vi se zagledate u onoga što nosi sjajnu odjeću te reknete: »Ti lijepo ovdje sjedni!«, a siromahu reknete: »Ti stani — ili sjedni — ondje, podno podnožja moga!«, niste li u sebi pristrano sudili te postali suci što naopako sude? Čujte, braćo moja ljubljena: nije li Bog one koji su svijetu siromašni izabrao da budu bogataši u vjeri i baštinici Kraljevstva što ga je obećao onima koji ga ljube?

Riječ Gospodnja.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Vrati se Isus iz krajeva tirskih pa preko Sidona dođe Galilejskom moru, u krajeve dekapolske. Donesu mu nekoga gluhog mucavca pa ga zamole da stavi na nj ruku. On ga uzme nasamo od mnoštva, utisne svoje prste u njegove uši, zatim pljune i dotakne se njegova jezika. Upravi pogled u nebo, uzdahne i kaže mu: »Effata!« — to će reći: »Otvori se!« I odmah mu se otvoriše uši i razdriješi spona jezika te stade govoriti razgovijetno. A Isus im zabrani da nikome ne kazuju. No što im je on više branio, oni su to više razglašavali i preko svake mjere zadivljeni govorili: »Dobro je sve učinio! Gluhima daje čuti, nijemima govoriti!«

Riječ Gospodnja.

Prožeti vječnošću

Ps 146, 6c-10
Hvali, dušo moja, Gospodina!

On ostaje vjeran dovijeka,
potlačenima vraća pravicu,
a gladnima kruha daje.

Gospodin oslobađa sužnje,
Gospodin slijepcima oči otvara.
Gospodin uspravlja prignute,
Gospodin ljubi pravedne.

Svojim stvorenjem te rođenjem u ovome svijetu, uključeni smo u život koji biva u vremenu. Naše vrijeme možemo brojiti (i brojimo ga slaveći rođendane). Ono ima svoj početak koji omogućava da jednostavno bude vrijeme i da ga možemo brojiti, izmjeriti. Svojim početkom ono nam postaje mjerljivo. Tako i sam naš život postaje mjerljiv kroz vrijeme. No, budući da u sebi nosimo biljeg bezvremenskoga Boga, svojim rođenjem ujedno postajemo sposobni nadići to vrijeme. I uistinu, kako nas uči nauk Crkve, »duša je čovjekova besmrtna« te čovjek nakon ovog vremena prelazi u vječnost bez kraja. Svaki dakle čovjek ima svoj početak, ali nema kraja. Teško je čovjeku to predočiti budući da se sve njegovo razumijevanje i shvaćanje razvija i odvija u parametrima ovoga svijeta. A ovaj svijet je samo dio Božjeg stvarateljskog djela. I upravo tu bolne grčeve neznanja i nemogućnosti shvaćanja liječi pouzdanje u Boga i njegovu neizmjernu dobrotu. Bog je onaj jedini koji nema početka i koji ostaje nemjerljiv vremenom. Stoga i u ovome psalmu uočavamo izraze stalnosti i nepromjenljivosti: ostaje vjeran dovijeka, vraća, daje, oslobađa, otvara, uspravlja, kraljuje dovijeka… Tim se jezičnim oblicima želi naglasiti kako se Bog u sebi ne mijenja te kako će »kraljevati dovijeka«. Upravo nam ta spoznaja mijenja pogled na vlastiti život. Gledajući Božju stalnost uočavamo nestalnost u svojim djelima i krhkost življenja. Ta spoznaja u nama može proizvesti tjeskobnu bol zbog ljudske prolaznosti, ali još više zbog nemogućnosti shvaćanja budućeg vječnog stanja. U takvoj situaciji čovjek može svoje srce zatvoriti Bogu i sve ono njemu neshvatljivo prozvati nestvarno te se početi tješiti vlastitim naukom gubeći se u ljudskoj mašti. Takvo stanje čovjeka prijeći prepustiti Bogu svoje putove i uzdati se samo u njega.

Druga je pak mogućnost cijelo svoje biće i sav svoj život prepustiti Bogu. Imati uzdanje u Boga. Takav stav u čovjeku rađa poniznost koja ga uzdiže do samoga Boga! Samo ponizan čovjek (koji zna svoje mjesto u odnosu na Boga) umije »ispuniti« svoje vrijeme na zemlji. Samo ponizan čovjek »proživi« život. Ali ni ponizan čovjek ne odustaje o promišljanju o vječnim stvarima, no kod njega granica neshvatljivosti ne rađa zatvorenošću, nego ga upravo ta ograničenost čini otvorenim za vječnost – prima Boga u svoj život – jer vidi da ne može sam. I tada njegova djela i stavovi bivaju prožeti Božjom ljubavlju. Tada Bog djeluje preko čovjeka. Tada Bog »oslobađa sužnje«. Tada On »slijepcima oči otvara«, »uspravlja prignute«, »ljubi pravedne« (…) Samo ako mu dopustiš da on bude tvoj Bog »od koljena do koljena« –  zauvijek, kroz svu vječnost.

Ne bojmo se neshvatljivosti. Otvorimo svoja srca Bogu.

fra Zvonimir Pavičić

Mise kroz tjedan

Ponedjeljak,                       10.9.2018. Gradnići, 07:00h:

Frano Pehar za + Nikicu Pehara.

Utorak,

11.9.2018.

Gradnići, 07:00h:

Jedna osoba na nakanu.

Srijeda,

12.9.2018.

Blatnica, 18:00h:

Slava Vučić s obitelji za ++ Branka.

Četvrtak,

13.9.2018.

Gradnići, 18:00h:

Ana i Kiko Prskalo za + ujku Miru Zupca.

Petak,

14.9.2018.

Gradnići, 07:00h:

Jedna osoba na nakanu.

Subota,

15.9.2018.

Gradnići, 07:00h:

Obitelj Miroslava Pehara za + Ljubicu (Ljubu) Pehar.

Nedjelja,

16.9.2018.

Blatnica, 09:00h :

Tereza Bulić za sve svoje ++.

Gradnići, 11:00:

Pro populo.

Župne obavijesti

Darovatelji za obnovu krova stare župne kuće:

Obitelj Ivana Šaravanje – 200 KM

Ićko Pehar – 100 KM

Jure Zubac(Draganov) – 50 KM

Zdravko i Ljubica  Zubac – 100 E

Stanko Bojčić (Ilije) – 50 KM

Ante Kodžobašić – 100 KM

Miro Rozić(Ivkin) – 50 KM

Jakov Kodžobašić – 50 E

Josip Prskalo (Darkin) – 50 E

Šimun Prskalo(Ćomin) – 200 KM

Jedna osoba – 50 KM

Martin Vučić (Pirgić) – 100 KM

Željko Vučić (Darinkov) – 100 KM

Obitelj + Nikole Zupca – 50 E

Darovatelji za crkvu u Blatnici

Miro Rozić Ivkin – 50 KM

(Ispravak iz prošloga broja: Ivka Rozić je darovao 100 KM za održavanje crkve u Gornjoj  Blatnici, a ne za  Novo groblje u Gornjoj Blatnici kako je bilo napisano)

Darovatelji grožđa:

-Jure Paponja                    -Mladen Grabavac                -Marko Galić (Franje)

-Franjo Galić (Marka)       -Ivan Zubac (Bracan)             -Toni Pehar

-Frano Pehar                     -Dragan i Božana Pehar        -Milenko Buntić

-Jozo Buntić                      -Jozo Rozić                            -Dragan Zubac (Bili)

-Nikica Zubac (Jakova)      – Josip Prskalo (Andrije)       – Ivica Prskalo (Andrije)

-Dragan Prskalo (Maček)      – Ilija Kvesić                       – Ico Pehar

-Ante Prskalo (Kodžobašić)    – Jela Rozić                      -Zdenko Ćorić

-Miro Prskalo (Kodžobašić)        – Zoran Zubac               -Ivan Rozić (Ivka)

-Mariofil i Dragan Prskalo           -Ivan Pehar (Ivše)         – Jadranko Zubac

-Mate Grbavac                           -Ivan Pehar (Iće)            -Dragan Mucić

-Mate Pehar (Ćuka)                   -Nikola Tolj (Toljević)      -Nikola Prskalo (Dragin)

-Biblijski vrt Blatnica                  -Željko Vučić (Darinkov)       -Mladen Šain

-Jakov Prskalo (Kodžobašić)      – Marin Vučić                       -Renato Zubac

-Braco Zubac                              -Zvonko Prskalo                 -Damir Pehar (Zečev)

-Tihomir Tiša Prskalo                 -Tomislav Prskalo              -Marko Pehar (Bedrić)

-Denis Ćorić                               -Vlado Ćorić                       -Drago Bojčić

-Ante i Senka Prskalo                 – Martin Vučić (Pirgić)

Hvala  svim našim dobročiniteljima!

Početak obnove krova stare župne kuće u Gradnićima

Ovaj tjedan, u srijedu 5. rujna, započeli smo s radovima na obnovi krova stare župne kuće u Gradnićima. Prikupili smo dio novca potrebnog  za obnovu – hvala svima koji su do sada darovali, potrebno je još kako bi isplatili izvođače potpisanoga ugovora – hvala svima koji će još sudjelovati u ovome projektu.

Zbog spomenutih radova na župnoj kući, župni ured privremeno je premješten u župnu dvoranu.

Početak vjeronaučne godine

Vjeronaučnu godinu započinjemo 17. rujna, a raspored za susrete prvopričesnika, krizmanika, vjeronauka za djecu od 1-8. razreda, susrete Frame i Trećega reda i druge aktivnosti donijet ćemo vam u idućem broju glasnika.

Poziv na sastanak članova Velikoga zbora u Gradnićima

Molimo sve članove Velikoga zbora  kao i one koji to žele biti  neka se odazovu na razgovor s fra Nikolom i članovim crkvenoga vijeća koju su također članovi zbora, kako bismo odredili točan broj članova koji žele i mogu redovito dolaziti na probe. Sastanak i razgovor održat će se u sljedeći nedjelju, 16. rujna u prostorijama župne dvorane. Ukoliko netko ne može taj dan, zbog opravdanih razloga, neka se javi župniku  radi dogovora za drugi  termin.

Duhovna obnova

Večeras u 18 sati u našoj novoj crkvi biti će duhovna obnova koju predvodi fra Dario Galić. Pola sata prije mise biti će molitva krunice. Ovo je prva duhovna obnova za ovu školsku godinu koje ćemo imati jedanput  mjesečno.

Javna tribina i Obiteljski seminar u Međugorju

„Obiteljsko savjetovalište Međugorje“ (OSM) od 21-23.09.2018. organizira Javnu tribinu „Obitelj stup društva – kako odgovoriti izazovima današnjice? “ i Obiteljski seminar.
Tribina će se održati u petak 21.09.2018. u 20:00h, dvorana Ivana Pavla II (žuta dvorana) ulaz je slobodan.
O izazovima pred kojima se obitelj nalazi tijekom Javne tribine – „Obitelj stup društva – kako odgovoriti izazovima današnjice? “ govorit će predavači kojima je obitelj i dobrobit njezinih pojedinaca profesionalno područje interesa te koji u svojem privatnom životu dijele vrijednosti na kojima obitelj počiva. Kroz interdisciplinarni pristup govoriti će se o teološkoj, psihološkoj i antropološkoj pozadini funkcioniranja obitelji.
Tijekom održavanja seminara biti organizirano i čuvanje djece.
Seminar je slobodan uz obavezne prijave na : osmedjugorje@gmail.com : +387 63 407 888 ili putem prijavnog obrasca.

Kršteni su:

1.Petra Vučić, kći Josipa Vučića i Nikoline r. Bazina. Kuma je Lidija Vučić.  Krštena u Gradnićima 2.9.2018.

Neka je Bog blagoslovi na putu njenoga odrastanja.

ČIŠĆENJE CRKVE SKUPINA BROJ 1.

© 2016 Župa Gradnići
Design by Ibrahim