» Glasnik Župe – 17. N.K.G. «

     Nedjeljna liturgijska čitanja

Čitanje Druge knjige o Kraljevima

U one dane: Neki čovjek došao iz Baal Šališe i donio čovjeku Božjem Elizeju kruh od prvina, dvadeset ječmenih hljebova i kaše u torbi. A on zapovjedi: »Daj ljudima neka jedu!« Ali njegov momak odgovori: »Kako to mogu postaviti pred stotinu ljudi?« On odgovori: »Podaj ljudima i neka jedu, jer ovako veli Gospodin: ’Jest će i preostat će.’« I postavi on pred njih. I jedoše i još preosta, prema riječi Gospodinovoj.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Pripjev: Otvaraš ruku svoju, Gospodine, i sitiš nas.

 Nek te slave, Gospodine, sva djela tvoja
i tvoji sveti nek te blagoslivlju!
Neka kazuju slavu tvoga kraljevstva,
neka o sili tvojoj govore.

Oči sviju u tebe su uprte,
ti im hranu daješ u pravo vrijeme.
Ti otvaraš ruku svoju,
do mile volje sitiš sve živo.

Pravedan si, Gospodine, na svim putovima svojim
i svet u svim svojim djelima.
Blizu je Gospodin svima koji ga prizivlju,
svima koji ga zazivaju iskreno.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla

apostola Efežanima

Braćo: Zaklinjem vas ja, sužanj u Gospodinu: sa svom poniznošću i blagošću, sa strpljivošću živite dostojno poziva kojim ste pozvani! Podnosite jedni druge u ljubavi; trudite se sačuvati jedinstvo Duha svezom mira! Jedno tijelo i jedan Duh – kao što ste i pozvani na jednu nadu svog poziva! Jedan Gospodin! Jedna vjera! Jedan krst! Jedan Bog i Otac sviju, nad svima i po svima i u svima!

Riječ Gospodnja.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Ode Isus na drugu stranu Galilejskog, Tiberijadskog mora. Slijedilo ga silno mnoštvo jer su gledali znamenja što ih je činio na bolesnicima. A Isus uziđe na goru i ondje sjeđaše sa svojim učenicima. Bijaše blizu Pasha, židovski blagdan. Isus podigne oči i ugleda kako silan svijet dolazi k njemu pa upita Filipa: »Gdje da kupimo kruha da ovi blaguju?« To reče kušajući ga; jer znao je što će učiniti. Odgovori mu Filip: »Za dvjesta denara kruha ne bi bilo dosta da svaki nešto malo dobije.« Kaže mu jedan od njegovih učenika, Andrija, brat Šimuna Petra: »Ovdje je dječak koji ima pet ječmenih kruhova i dvije ribice! Ali što je to za tolike?« Reče Isus: »Neka ljudi posjedaju!« A bilo je mnogo trave na tome mjestu. Posjedaše dakle muškarci, njih oko pet tisuća. Isus uze kruhove, izreče zahvalnicu pa razdijeli onima koji su posjedali. A tako i od ribica – koliko su god htjeli. A kad se nasitiše, reče svojim učenicima: »Skupite preostale ulomke da ništa ne propadne!« Skupili su dakle i napunili dvanaest košara ulomaka što od pet ječmenih kruhova pretekoše onima koji su blagovali. Kad su ljudi vidjeli znamenje što ga Isus učini, rekoše: »Ovo je uistinu Prorok koji ima doći na svijet!« Kad Isus spozna da kane doći, pograbiti ga i zakraljiti, povuče se ponovno u goru, posve sam.

Riječ Gospodnja.

Otajstvo

Mysterium tremendum et fascinans. „Sveto je ono pred čime drhtiš, a čemu se diviš“ – ovim riječima je Željko Joksimović opisao sveto. Navedeni se opis ne razlikuje u svojoj biti od onoga kako je Rudolf Otto opisivao sveto. Koristeći pojmove poput onih u prvoj rečenici, transcendencije i numinoznog, Otto opisuje sveto. Ovdje ipak ne želim svaki od tih pojmova razlagati. Želim tu ideju prevesti na razumljiviji jezik.

Mišljenja sam da nijedan od ovih opisa svetog ne može razumjeti osoba koja se nije zaljubila. Zaljubio se pak nije onaj koji se nije dao zadiviti, začuditi. Zaljubljenost uvijek sa sobom nosi drhtanje i divljenje. Suzimo to nakratko na zaljubljivanje u konkretnu osobu. Pred tom osobom drhtimo, ali nas ona ujedno nevjerojatno fascinira i privlači. U susretu s njenom numinoznošću (stranošću, prijetnjom i privlačnošću) čovjek se osjeća nedostojno, nečisto, maleno, a ipak pokušava pronaći način da se približi tom fascinantnom biću. Stoga štuje to biće. Drhteći se klanja i prinosi žrtve, svoju golotinju zaogrće obrednom odjećom. Unatoč svijesti da se takva veličina ne može zarobiti ni umanjiti, gradi joj hramove u kojim je pokušava zadržati. Hvalospjevima izriče neizrecivo divljenje. Sve čini drhteći u nadi da će biti obasjan zrakom ljubavi od ljubljenog bića. Čini mu se da nakon susreta s misterijem više ne postoji život bez njega. Osjeća da je uza svu odjeću pred ljubavlju gol, uz sve darove praznih ruku, sa svim žrtvama nedostojan, a da unatoč svim hramovima misterij ostaje slobodan. Svjestan sam da je govor o zaljubljenosti prešao u područje religioznog jezika. Smatram da je svakom religioznom izrazu i ponašanju moguće pronaći usporedan izraz i radnju u odnosu zaljubljenika. Zar se ne trude ljudi oko svog izgleda kada se sastaju s ljubljenom osobom? Obasipanje darovima jednako je prinošenju životinjskih žrtava, posebna mjesta su moderni hramovi zaljubljenika. Ponekad ljudi ne mogu podnijeti teret susreta s misterijem i zato bježe. Bježe da se nikad ne vrate. Pronalaze neke jasnije staze koje ih vode do sigurnijih mjesta. Zadovoljavaju se samima sobom i onima koji mogu ispuniti tek onoliko koliko mogu poželjeti. Drugi umišljaju da su misterij – pred kojim se drhti i kojem se divi – prisvojili. Oni misle da su svojim ruhom i svojim hramovima fascinirali Onog koji fascinira. Zanose se da su pjesmama opjevali Neopjevanog. Takvi žive u zabludi da su oni postali jedini put do Onog s čijeg su Puta skrenuli na stranputice. Na kraju za sebe traže štovanje koje pripada samo Misterioznom. Kakvo štovanje?

Nekada je postojao, postoji i postojat će jedan koji je sve preokrenuo. Po njemu je Misterij postao Otac. On se ogolio pred svima onima koji su na njega jurišali u zlatnim odorama. On bijaše beskućnik pored svih onih koji su mu podizali hramove. Praznih ruku, osuđen je od onih koji u njegovo ime skupljahu srebrnjake.

On je uzdignut. On je Gospodin. On je i dalje Misterij. Slava bez blještavila, veličina u malenosti, štovanje u skrovitosti. Njegov je misterij skandalozno očit, toliko da ga ne zapažamo. Njegova je blizina tolika da je ne primjećujemo.

Mi i dalje odijevamo ruho, žrtvujemo, gradimo hramove i skupljamo srebrnjake.

On nam ostaje misterij. On ostaje slobodan.

Gospodin je otvorio pristup svima. Bilo u hramovima, bilo na ulicama. Iza sve naše odjeće On vidi ono što nam je skriveno, i mi smo misterij. Bog jest, a mi pred njim i dalje nismo. I dok stoji raširenih ruku, mi ga drhteći gledamo…

… baš kao i autor ovog teksta, ovog ljeta u nekom drugom svijetu, za stolom pišući po papiru.

fra Luka Baković

Mise kroz tjedan

Ponedjeljak,                       30.7.2018. Gradnići, 07:00h:

Anđa Gagro na odluku.

Utorak,

31.7.2018.

Gradnići, 07:00h:

Mate i Mladenka Prskalo za svoje ++.

Srijeda,    1.8.2018. Blatnica, 18:00h:

Ilija (Ika) i Vinka za svoje ++.

Četvrtak, 2.8.2018. Gradnići, 18:00h:

Kornelija Kvesić na nakanu.

Petak,

3.8.2018.

Gradnići, 07:00h:

Tomo i Dražena Sušac na nakanu.

Subota,    4.8.2018. Gradnići, 07:00h:

Franjo i Zlata Pehar za svoje ++.

Gradnići, 16:00h:

Krštenje Noah Prusina.

Nedjelja, 5.8.2018. Blatnica, 09:00h :

Zdravka Vučić s djecom za + supruga Alojzija.

Gradnići, 11:00:

Pro populo.

Župne obavijesti

Naši darovatelji

Darovatelji za popravak krova župne kuće:

Krešo Babor – 150 KM

Anđa Sušac – 100 KM

Dragan Prskalo (Maček) – 50 €

Lovro Šaravanja – 100 KM

Hvala našim dobročiniteljima!

Obnova krova župne kuće u Gradnićima i unutrašnjosti Nove crkve u Gradnićima

Na sastanku crkvenog odbora koji je održan u 8. srpnja, dogovorili smo kako se popravak krova župne kuće odgađa do početka 8.mj. Morali smo objaviti natječaj na kojemu su tri firme poslale svoje projekte za izvođenje radova na krovu kuće. U narednim danima izabrati ćemo najpovoljniju ponudu i zakazati radove. Do sada smo prikupili 5 500 KM te ćemo i dalje nastaviti s prikupljanjem sredstava kako bi u 8.mj. mogli započeti s radovima. Ovim putem zahvaljujemo svim dobročiniteljima i onima koji će to biti.

Prijave za obiteljske  dane  u Splitu i Solinu

Kao što smo  prijašnjih nedjelja najavili, biskupske konferencije iz BiH i iz Hrvatske, pozivaju sve obitelji neka sudjeluju na susretima za obitelji koji će se održati – jedan dan, 29. 7. na Kupresu, te dva dana – 15. i 16. rujna u Splitu i u Solinu. Prijave za  Kupres su završile, a za Hrvatsku se možete prijavljivati do 10 kolovoza.  Iskoristimo ovakve susrete, jer ulažući u obitelji, ulažemo u najveće vrijednosti koje imamo.

Rad kafića

Naš kafić “Mir” u sklopu župne dvorane raditi će svake nedjelje poslije svete mise  u 11 sati  te isti dan od 17 do 21.

Povratak fotografija korištenih za Monografiju

Molimo sve koji su posudili svoje fotografije prilikom pisanja  “Monografije župe Gradići “neka dođu ili pošalju nekoga u župni ured, kako bi uzeli svoje fotografije. Hvala unaprijed.

Obavijest HKUD “Didak”

Naša dramska sekcija HKUD “Didak” u prošlom tjednu bila je na 46. državnom festivalu FEDRA 2018. u Bugojnu. Na tom festivalu su među 8 amaterskih kazališta osvojili 5 nagrada. Po ocjeni žirija, najbolja predstava u BiH, osvojena je i 1 nagrada žirija publike, dobili su prvu nagradu za režiju koja je pripala Robertu Peharu, nagrada za glazbu Gabriel Prusina i nagradu za najbolju žensku ulogu Andrijana Zubac. S ovim festivalom otvoren im je direktan prolazak na festivale koje slijede.
HKUD Didak kroz sve ove godine prenosi priču o fra Didaku, o našoj maloj župnoj zajednici, što su ljudi izvan i prepoznali.

Sastanak crkvenog vijeća

Kao što je dogovoreno na prošlom sastanku crkvenog vijeća, naši sastanci će se održavati svake prve nedjelje u mjesecu. Stoga, u nedjelju 5.kolovoza bit će sastanak u župnoj dvorani poslije nedjeljne svete mise. Molim sve članove neka se odazovu na sastanak.

Godišnji odmor župnika

Ovaj tjedan župnik fra Nikola Rosančić je na godišnjem odmoru. Molimo Vas da sve planirane obaveze prema župnom uredu, osim hitnih slučajeva, ostavite za naredni tjedan. U slučaju bolesti ili sprovoda možete se javiti fra Kristoforu Ćoriću koji će ovaj tjedan mijenjati župnika, na broj telefona 063/ 434 – 277 (Zdenko) ili 063/ 407 – 055 (Filip).

Ženidbeni navještaj:

Svoju ženidbu najavljuju:

1.Zvonimir Tepeš sin Zvonke Tepeša i Brankice r. Čuček iz Huma na Sutli i Ivana Zubac  kći Zorana Zubca i Jasne r. Vučić iz Gradnića.

2.Igor Vučić sin Ljubomira Vučića i Mire r. Borac iz Gornje Blatnice i Jelena Udovičić kći Stanka Udovičića i Veronike r. Kožul iz Rodoča.

Neka ih Bog blagoslovi i prati u njihovom zajedničkom životu.

Naši pokojni:

1.Miro Zubac (Mića) sin Joze Zupca i Danice r. Zubac u 61. godini života. Živio je u Pločama porijeklom iz Gradnića.

Pokoj vječni daruj mu Gospodine!

ČIŠĆENJE CRKVE SKUPINA BROJ 21.

  1. Mladifest –  Međugorje 2018        

1. do 6. Kolovoza 2018
“Živjeti od Božje riječi”.

Program:Srijeda, 1. 8. 2018.
18.00 Molitva krunice
19.00 SVEČANO OTVARANJE MLADIFESTA
Euharistija
21.00 – 22.00 Klanjanje pred Presvetim

Četvrtak, 2. 8. 2018.
06.00 – 06.40 Krunica na Podbrdu kod Gospina kipa
09.00 Molitva, Kateheza, Svjedočanstva
12.00 Anđeo Gospodnji
Predah
16.00 Svjedočanstva
18.00 Krunica
19.00 Euharistija
20.30 – 21.30 Meditacija sa svijećama i molitva pred Križem

Petak, 3. 8. 2018.
09.00 Molitva, Kateheza, Svjedočanstva
12.00 Anđeo Gospodnji
Predah
16.00 Svjedočanstva
18.00 Krunica
19.00 Euharistija
20.30 – 21.30 Procesija s Gospinim kipom i klanjanje pred Presvetim

Subota, 4. 8. 2018.
09.00 Molitva, Kateheza, Svjedočanstva
12.00 Anđeo Gospodnji
Predah
16.00 Svjedočanstva Cenacolo
18.00 Krunica
19.00 Euharistija
21.15 Predstava zajednice Cenacolo: CREDO

Nedjelja, 5. 8. 2018.
Prije podne – mise po jezičnim skupinama
16.00 Svjedočanstva
18.00 Krunica
19.00 Euharistija
20.30 – 21.30 Klanjanje pred Presvetim
21.30 – 22.00 POSLANJE
Oproštaj uz pjesmu

Ponedjeljak, 6. 8. 2018.
Uspon privatno na Križevac
05.00 Sv. misa na Križevcu

 

© 2016 Župa Gradnići
Design by Ibrahim