» Glasnik župe – 15. N.K.G. «

     Nedjeljna liturgijska čitanja

Čitanje Knjige proroka Amosa

U one dane: Amasja, svećenik betelski, reče Amosu: »Odlazi, vidioče! Bježi u zemlju Judinu, ondje jedi kruh i ondje prorokuj! Ali u Betelu da više nisi prorokovao, jer ovo je kraljevsko svetište, kraljevski hram.« Amos odgovori Amasji: »Nisam ja prorok ni proročki sin, nego stočar i gajitelj divljih smokava. Ali Gospodin me uze od stada i Gospodin mi reče: ’Idi, prorokuj mojemu narodu Izraelu!’«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Pripjev: Pokaži

nam, Gospodine, milosrđe svoje i daj  nam svoje spasenje.

Da poslušam što mi to Gospodin govori:

Gospodin obećava mir narodu svomu, vjernima svojim.
Zaista, blizu je njegovo spasenje onima koji ga se boje
i slava će njegova prebivati u zemlji našoj.

Ljubav će se i vjernost sastati,
pravda i mir zagrliti.
Vjernost će nicat iz zemlje,
pravda će gledat s nebesa.

Gospodin će dati sreću,
i zemlja naša urod svoj.
Pravda će stupati pred njim,
a mir tragom stopa njegovih.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima

Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, on koji nas blagoslovi svakim blagoslovom duhovnim u nebesima, u Kristu. Tako: u njemu nas sebi izabra prije postanka svijeta da budemo sveti i bez mane pred njim; u ljubavi nas predodredi za posinstvo, za sebe, po Isusu Kristu, dobrohotnošću svoje volje, na hvalu slave svoje milosti. Njome nas zamilova u Ljubljenome u kome, njegovom krvlju, imamo otkupljenje, otpuštenje prijestupa po bogatstvu njegove milosti. Nju preobilno u nas uli zajedno sa svom mudrošću i razumijevanjem obznanivši nam otajstvo svoje volje po dobrohotnom naumu svojem što ga prije u njemu zasnova da se provede punina vremenâ: uglaviti u Kristu sve – na nebesima i na zemlji.

Riječ Gospodnja.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Dozva Isus dvanaestoricu te ih poče slati dva po dva dajući im vlast nad nečistim dusima. I zapovjedi im da na put ne nose ništa osim štapa: ni kruha, ni torbe, ni novaca o pojasu, nego da nose samo sandale i da ne oblače dviju haljina. I govoraše im: »Kad uđete gdje u kuću, u njoj ostanite dok ne odete odande. Ako vas gdje ne prime te vas ne poslušaju, iziđite odande i otresite prah ispod svojih nogu njima za svjedočanstvo.« Otišavši, propovijedali su obraćenje, izgonili mnoge zloduhe i mnoge su nemoćnike mazali uljem i oni su ozdravljali.

Riječ Gospodnja.

Slava Božja

Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje i daj nam svoje spasenje.

Da poslušam što mi to Gospodin govori,

Gospodin obećava mir narodu svome,

vjernima svojim.

Zaista, blizu je njegovo spasenje

onima koji ga se boje

i slava će njegova prebivati u zemlji našoj.

Ljubav će se i vjernost sastati,

pravda i mir zagrliti.

Vjernost će nicat iz zemlje,

pravda će gledat s nebesa.

Gospodin će dati sreću,

i zemlja naša urod svoj.

Pravda će stupati pred njim,

a mir tragom stopa njegovih.

Slava Božja je za Židove označavala sami hram u Jeruzalemu. U njemu je bila prisutnost Božja i u njemu su se grijesi poništavali. Dakle, slava je označavala Božju prisutnost i idealno mjesto, mjesto bez grijeha. Sveti Pavao u poslanici Rimljanima (3,21sl.) slavom Božjom naziva samog Isusa Krista. On je sada naše pomirilište s Bogom. On je na sebe uzeo naše grijehe i donio među nas blagodat spasenja. Tu se događa raskid sa Zakonom i hramom, a prianja se potpuno uz Isusa Krista – slavu Božju.

Prema tekstu psalma, ako slava Božja prebiva među nama, onda dolazi potpuno novo vrijeme. Potrebni smo obraćenja i novog vrjednovanja kako bismo mogli posvjedočiti to novo vrijeme i novo stanje, a ono se očituje tako da će se ljubav i vjernost sastati, pravda i mir zagrliti, Gospodin će dati sreću i zemlja naša urod svoj. Prisutnostslave Božje ogleda se u tome. Tko živi u ovakvome stanju (ljubav, vjernost, pravda, mir), taj ima slavu Božju, ima Boga.

Zato nam je svakome na duši preispitati se što imamo od ovog gore navedenog? Koliko se trudimo oko toga? Kakvi su naši životi? Osjeti li se razlika između kršćana i drugih po tome pitanju?

Nemojmo se samo busati u prsa i dičiti svojim kršćanstvom i vjerom svojom. Vjera se očituje u ovome: ljubav prema Bogu, ljudima i samome svijetu (jer je sve od Boga stvoreno); vjernost Bogu, Crkvi, vjernost u međuljudskim odnosima; pravda na svakom koraku, mir. Kad primaknemo sebe tim vrijednostima i kad te vrijednosti zažive u našemu životu, imat ćemo Boga i moći ćemo se nazvati vjernicima. A tada će Gospodin dati sreću, i zemlja naša urod svoj, jer će slava Gospodnja prebivati u zemlji našoj.

Poslušajmo što nam to Gospodin govori.

fra Zvonimir Pavičić

Mise kroz tjedan

Ponedjeljak,                       16.7.2018. Gradnići, 07:00h:

Jedna osoba na nakanu.

Utorak,

17.7.2018.

Gradnići, 07:00h:

Ana Rozić na nakanu.

Srijeda,    18.7.2018. Blatnica, 18:00h:

Vesna Rozić za ++ roditelje Ivana i Ljubicu Šimović.

Četvrtak,

19.7.2018.

Gradnići, 18:00h:

Blago i Marija Pehar za sve svoje ++ iz obitelji Pehar i Bilandžić.

Petak,

20.7.2018.

Gradnići, 07:00h:

Jedna osoba na nakanu.

Subota,    21.7.2018. Gradnići, 07:00h:

Obitelj + Andrije Ćorića za ++ Grgu i Terku i ost. ++ iz obitelji Buntić.

Nedjelja, 22.7.2018. Blatnica, 09:00h :

Ruža i Ivanka Vučić (Ćotić) za sve svoje ++.

Gradnići, 11:00:

Pro populo.

Župne obavijesti

Naši darovatelji

Darovatelji za popravak krova župne kuće:

Danica Rozić – 100 KM

Franjo i Zlata Pehar – 100 KM

Mijo Pehar – 100 KM

Blago Pehar – 100 KM

Hvala našim dobročiniteljima!

Obnova krova župne kuće u Gradnićima i unutrašnjosti Nove crkve u Gradnićima

Na sastanku crkvenog odbora koji je održan u prošlu nedjelju, dogovorili smo kako se popravak krova župne kuće odgađa do početka 8.mj. Morali smo objaviti natječaj na kojemu su tri firme poslale svoje projekte za izvođenje radova na krovu kuće. U narednim danima izabrati ćemo najpovoljniju ponudu i zakazati radove. Do sada smo prikupili 5 000 KM te ćemo i dalje nastaviti s prikupljanjem sredstava kako bi u 8.mj. mogli započeti s radovima. Ovim putem zahvaljujemo svim dobročiniteljima i onima koji će to biti.

Prijave za obiteljske  dane  u Splitu i Solinu

Kao što smo prošle nedjelje najavili, biskupske konferencije iz BiH i iz Hrvatske, pozivaju sve obitelji neka sudjeluju na susretima za obitelji koji će se održati – jedan dan, 29. 7. na Kupresu, te dva dana – 15. i 16. rujna u Splitu i u Solinu. Prijave za  Kupres su završile, a za Hrvatsku se možete prijavljivati do 10 kolovoza.  Iskoristimo ovakve susrete, jer ulažući u obitelji, ulažemo u najveće vrijednosti koje imamo.

Rad kafića

Naš kafić “Mir” u sklopu župne dvorane raditi će svake nedjelje poslije svete mise  u 11 sati  te isti dan od 17 do 21.

Framafest 2018.

Kao i prošle godine i ove će naši framaši nastupiti na Framafestu koji se održava u Sarajevu. Aranžman i snimanje pjesme iznosi 700 KM,  framaši sami ne mogu snositi ovakve troškove stoga će iduću nedjelju (22.7.) prodavati lavandu ispred crkve. Molimo sve koji su u mogućnosti da kupovinom lavande pripomognu našim mladima kako bi i ove godine mogli predstavljati našu framu na ovom događaju.

Naši pokojni:

  1. Ante Ćorić s Paoče u 80. godini života. Sprovodni obredi održani 9.7.2018. na groblju Oborine na Paoči.

ČIŠĆENJE CRKVE SKUPINA BROJ 19.

 

© 2016 Župa Gradnići
Design by Ibrahim